Chứng Chỉ Wildcard

Chứng Chỉ Wildcard (Wildcard SSL) dành cho các website có nhu cầu sử dụng SSL cho nhiều subdomain khác nhau.Wildcard SSL khác với các loại SSL bình thường là có thể chạy cho toàn bộ subdomain.Nếu là cá nhân bạn chỉ có thể đăng ký Comodo Essential Wildcard. Các SSL còn lại chỉ dành cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.

 

Wildcard SSLWildcard SSL

 • Mã Hóa
 • Hãng Bảo Mật
 • Chứng Thực
 • Máy Chủ
 • Subdomain

 

 • Kiểu Thanh Địa Chỉ

 

 • Bảo Hiểm
 • Thời Gian Cấp
 • Phí Cấp Lại
Essential Wildcard

$3991 Năm

 • 256 bit
 • Comodo
 • Tên Miền (DV)
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Comodo Essential Wildcard SSL
  Bình Thường
Comodo Wildcard

$3991 Năm

 • 256 bit
 • Comodo
 • Doanh Nghiệp(OV)
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Comodo Premium Wildcard SSL
  Bình Thường
GeoTrust Wildcard

$7751 Năm

 • 256 bit
 • GeoTrust
 • Doanh Nghiệp(OV)
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • GeoTrust TRUE BUSINESS ID Wildcard SSL
  Bình Thường
Thawte Wildcard

$7991 Năm

 • 256 bit
 • Thawte
 • Doanh Nghiệp(OV)
 • 1
 • Không giới hạn
 • Thawte Wildcard SSL
  Bình Thường

Chú ý: một số chương trình không tương thích hoặc không tương thích hoàn toàn với Wildcard SSL như MICROSOFT OCS 2007 , LYNC 2010 , MICROSOFT EXCHANGE SERVER …….

Top

Hotline: 0919325777

Miễn phí tư vấn,hãy liên lạc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc