PositiveSSL

Comodo Positive SSLChứng chỉ số SSL Positive là một thương hiệu khác của công ty bảo mật Comodo.Với các mức giá hợp lý và thời gian khởi tạo nhanh nên được rất nhiều người dùng phổ thông ưa thích.

 

Chứng Chỉ PositivePositive Certificate

 • Mã Hóa
 • Tên Chứng Chỉ
 • Tên miền hỗ trợ
 • Chứng Thực

 

 • Kiểu Thanh Địa Chỉ

 

 • Bảo Hiểm
 • Hỗ Trợ Máy Chủ
 • Thời Gian Cấp
 • Phí Cấp Lại
 • Thanh Toán 1 Năm
 • Thanh Toán 2 Năm
 • Thanh Toán 3 Năm
Positive SSL

139k1 Năm

 • $10.000 (USD)
 • Unlimited Server
 • 5 Phút
 • Miễn Phí
 • 179.000đ/năm
 • 169.000đ/năm
 • 139.000đ/năm
 • Đăng Ký
Positive SSL Wildcard

1.590k1 Năm

 • $10.000 (USD)
 • Unlimited Server
 • 5 Phút
 • Miễn Phí
 • 2.150.000đ/năm
 • 1.745.000đ/ năm
 • 1.590.000đ/năm
 • Đăng Ký

– Đăng ký chứng chỉ Comodo Positive SSL với www (ví dụ: www.domain.com) có thể sử dụng cho cả non-www (ví dụ: domain.com).

Top

Hotline: 0919325777

Miễn phí tư vấn,hãy liên lạc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc