Chứng Chỉ Doanh Nghiệp (OV)

Chứng Chỉ Doanh Nghiệp (Organization Validation SSL) dành cho các tổ chức và doanh nghiệp, có độ tin cậy cao.Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền còn phải xác minh doanh nghiệp đăng ký đang tồn tại và hoạt động bình thường. Tên doanh nghiệp cũng sẽ được hiển thị chi tiết trên chứng chỉ OV được cấp.

 

OV SSLOrganization Validation SSL

 • Mã Hóa
 • Hãng Bảo Mật
 • Chứng Thực

 

 • Kiểu Thanh Địa Chỉ

 

 • Bảo Hiểm
 • Thời Gian Cấp
 • Phí Cấp Lại
COMODO INSTANT

$991 Năm

 • 256 bit
 • Comodo
 • Doanh Nghiệp(OV)
 • COMODO INSTANT OV SSL
  Bình Thường
Thawte Web Server

$1501 Năm

 • 256 bit
 • Thawte
 • Doanh Nghiệp(OV)
 • Thawte Web Server OV SSL
  Bình Thường
GeoTrust TRUE ID

$1991 Năm

 • 256 bit
 • GeoTrust
 • Doanh Nghiệp(OV)
 • GeoTrust TRUE BUSINESSID OV SSL
  Bình Thường
Symantec Secure Site

$3991 Năm

Symantec Secure Pro

$9951 Năm

Top

Hotline: 0919325777

Miễn phí tư vấn,hãy liên lạc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc