Instant SSL

Comodo InstantSSLChứng chỉ Instant SSL là một trong nhiều thương hiệu bảo mật của Comodo.Instant SSL nhắm đến các khách hàng doanh nghiệp và không dành cho các khách hàng cá nhân.Với mức giá tốt và thời gian chứng thực nhanh nên Instant SSL được khá nhiều doanh nghiệp nhỏ lựa chọn.

 

Chứng Chỉ InstantSSLComodo Instant SSL

 • Mã Hóa
 • Tên Chứng Chỉ
  Đầy Đủ
 • Tên miền hỗ trợ
 • Chứng Thực

 

 • Kiểu Thanh Địa Chỉ

 

 • Bảo Hiểm
 • Hỗ Trợ SGC
 • Hỗ Trợ Máy Chủ
 • Thời Gian Cấp
 • Phí Cấp Lại
 • Thanh Toán 1 Năm
 • Thanh Toán 2 Năm
 • Thanh Toán 3 Năm
Instant SSL

748k1 Năm

 • $10.000 (USD)
 • Unlimited Server
 • 1 Giờ
 • Miễn Phí
 • 880.000/năm
 • 795.000đ/năm
 • 748.000đ/năm
 • Đăng Ký
Instant SSL Pro

885k1 Năm

 • 256 bit
 • Comodo Instant SSL Pro
 • 1 Domain
 • Tổ Chức(OV)
 • Chứng chỉ Comodo Instant SSL Pro
  Bình Thường
 • $100.000 (USD)
 • Unlimited Server
 • 1 Giờ
 • Miễn Phí
 • 1.280.000/năm
 • 945.000đ/ năm
 • 885.000đ/năm
 • Đăng Ký
Instant SSL Premium

1.100k1 Năm

 • $250.000 (USD)
 • Unlimited Server
 • 4-10 Ngày
 • Miễn Phí
 • 1.550.000đ/năm
 • 1.125.000đ/ năm
 • 1.100.000đ/năm
 • Đăng Ký


– Đăng ký chứng chỉ Comodo Instant SSL với www (ví dụ: www.domain.com) có thể sử dụng cho cả non-www (ví dụ: domain.com).

Top

Hotline: 0919325777

Miễn phí tư vấn,hãy liên lạc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc