Chứng Chỉ DV

Chứng chỉ xác thưc tên miền (Domain Validation SSL) dành cho các khách hàng cá nhân với khả năng mã hóa cơ bản với giá rẻ.SSL DV chỉ yêu cầu xác minh quyền sở hữu tên miền.Thời gian đăng ký và xác minh rất nhanh chỉ từ 5-10 phút.

 

DV SSLDomain Validation SSL

 • Mã Hóa
 • Hãng Bảo Mật
 • Chứng Thực

 

 • Kiểu Thanh Địa Chỉ

 

 • Bảo Hiểm
 • Thời Gian Cấp
 • Phí Cấp Lại
Rapid SSL

$351 Năm

 • 256 bit
 • GeoTrust
 • Tên Miền(DV)
 • Rapid DV SSL
  Bình Thường
Comodo ESSENTIAL

$391 Năm

 • 256 bit
 • Comodo
 • Tên Miền(DV)
 • COMODO ESSENTIAL DV SSL
  Bình Thường
GeoTrust QUICK SSL

$1501 Năm

 • 256 bit
 • GeoTrust
 • Tên Miền(DV)
 • GeoTrust QUICK SSL Premium
  Bình Thường
Thawte SSL123

$1501 Năm

 • 256 bit
 • Thawte
 • Tên Miền(DV)
 • Thawte SSL123 DV SSL
  Bình Thường

Top

Hotline: 0919325777

Miễn phí tư vấn,hãy liên lạc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc